Loading color scheme

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest jednostką samorządu Województwa Opolskiego działającą na podstawie ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do zadań WUP w Opolu należy m.in. prowadzenie badań i analiz z szeroko rozumianego obszaru rynku pracy, co pozwala na kształtowanie regionalnej polityki związanej z zatrudnieniem i bezrobociem. Wojewódzki Urząd Pracy jest także jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów Tarczy Antykryzysowej w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.

https://wupopole.praca.gov.pl/

 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu  jest jednostką dydaktyczno-naukową wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej utworzona w Opolu w roku 2007. WSB w Opolu należy do Grupy Wyższych Szkół Bankowych, których oferta i sposób organizacji studiów skierowane są przede wszystkim do osób łączących naukę i pracę. Prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiach II stopnia (magisterskich) oraz studiach podyplomowych i studiach MBA.

https://www.wsb.pl/opole/