Loading color scheme

KFS

 

Ponad 4 miliony złotych dla pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

W 2021 roku opolskie urzędy pracy mają do wykorzystania w ramach KFS 4 803 tys. złotych. Tym razem środki te będą mogły zostać przeznaczone miedzy innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność, osób po 45 roku życia, czy osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

 

Wniosek można złożyć zgodnie z terminami naboru i zasadami określonymi przez powiatowy urząd pracy. Z reguły środki finansowe dostępne są już w styczniu, dlatego warto śledzić strony internetowe urzędów już teraz.

 

PUP Brzeg - Nabór w dniach 22.01-05.02.2021r.

PUP Głubczyce - Nabór w dniach 08-19.02.2021r. 

PUP Kędzierzyn-Koźle - Nabór w dniach 08-11.02.2021r.

PUP Kluczbork

PUP Krapkowice - Nabór w dniach 25.01-05.02.2021r.

PUP Namysłów

PUP Nysa - Informacje o planowanym naborze już 8 lutego w aktualnościach.

PUP Olesno - Nabór w dniach 11-29.01.2021r.

PUP Opole - Nabór w dniach 10-12.02.2021r.

PUP Prudnik

PUP Strzelce Opolskie - Nabór w dniach 01-12.02.2020 r.

 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W 2021 roku wyznaczono następujące priorytety:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami  KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do PUP właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

   • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;

   • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

   • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;

   • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.