Loading color scheme

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor zgodnie z Ustawą o BIG* prowadzi Rejestr Dłużników, służący do zbierania informacji o zaległym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny BIG na rynku umożliwia dostęp do części danych o kredytach z bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi podstawę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Średnio co 1,5  sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu. W 2019 roku BIG InfoMonitor udostępnił ponad 25,1 mln raportów i już  13,6 mln w bieżącym roku. Na koniec sierpnia w bazie BIG InfoMonitor znajdowało się prawie 88 mln informacji gospodarczych o opóźnianych i terminowych płatnościach osób i firm.

Na koniec czerwca przeterminowane zobowiązania pozakredytowe i kredytowe firm widoczne w BIG InfoMonitor oraz w BIK przekroczyły 34 mld zł.

BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów. Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo tylko wtedy, gdy nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.

*Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (2019 poz. 681 ze zm).