Loading color scheme

Wsparcie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla firm w czasach Covid-19

Bezpłatna pomoc prawna, bezzwrotne granty na kapitał obrotowy oraz promocja i informacja dotycząca dostępnych dla firm form pomocy w czasach Covid-19 – takie wsparcie uruchomiło dla przedsiębiorców w czasie pandemii podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

OCRG dofinansowało w sumie 359 umów dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej na kwotę ponad 345,8 tys. zł. W ramach grantów do 18 września br. wypłacono też 12 959 594,83 tys. zł. bezzwrotnej pomocy dla 270 firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w czasie pandemii i utraciły płynność finansową bądź odnotowały nagły niedobór finansowy. Poza tym OCRG od 20 kwietnia br. informowało przedsiębiorców z województwa opolskiego o wszelkich możliwych formach wsparcia wdrożonych w czasach pandemii. Informacja ta była przekazywana telefonicznie, mailowo oraz poprzez stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl. Dotyczyła m.in. pożyczek płynnościowych udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju i Fundację Rozwoju Śląska; pożyczek czy dofinansowania z PUP; wsparcia na ochronę miejsc pracy z WUP czy różnych form wsparcia dostępnych w ZUS.