Loading color scheme

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy wskazuje, że w ponad połowie firm z sektora prywatnego ogólna kondycja oraz popyt na towary i usługi spadł w porównaniu do okresu sprzed epidemii. Natomiast w około ¼ firm spadło zatrudnienie a pensje pracowników uległy zmniejszeniu.

Źródło: Pracownia Badań Społecznych „Sondaż”, na zlecenie WUP w Opolu