Loading color scheme

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową

Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii Covid-19 w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Opolskim Oddziale ZUS do 2 września 2020 zrealizowaliśmy m.in.:

• prawie 100 tys. wniosków RDZ o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych, na łączną kwotę ponad 260 mln. zł umorzonych należności,

• prawie 50 tys. wniosków RSP-C i RSP-CK o świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz RSP-D i RSP-DK  o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na łączną kwotę prawie  95 mln. zł,

• ponad 4 tys. wniosków RDU o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek,

• prawie 5 tys. wniosków EDS o wypłatę dodatku solidarnościowego na łączną kwotę prawie 7 mln. zł.

 

Mariola Chmielewska
Zastępca Dyrektora Opolskiego Oddziału ZUS