Loading color scheme

Środki z rezerwy KFS w 2022 r.

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaproponował, a Rada Rynku Pracy zaakceptowała, rozdysponowanie rezerwy KFS pomiędzy województwa. W 2022 roku województwo opolskie otrzyma do dyspozycji 989,4 tys. zł.

Środki rezerwy przeznaczone są na finansowanie zadań w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy, tj. na:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 

Nabór na środki KFS w powiecie głubczyckim

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu głubczyckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Nabór wniosków odbywa się w terminie: 01.03.2022r. - 11.03.2022r.
Limit środków z KFS wynosi 153 900,00 zł

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Nabór PUP Głubczyce

 

Nabór na środki KFS w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 28.02.2022r. - 03.03.2022r.
Limit środków z KFS wynosi 405 100,00 zł

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Nabór PUP Kędzierzyn-Koźle

 

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w dniach 03 - 11.02.2022 r. przeprowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

Nabór PUP Brzeg

Nabór na środki KFS w powiecie strzeleckim!

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 07.02.2022r. - 11.02.2022r.
Limit środków z KFS wynosi 315 000,00 zł

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

Nabór PUP Strzelce Opolskie

Nabory wniosków na środki z KFS

Przypominamy o trzech trwających naborach na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Opola i powiatów opolskiego, krapkowickiego, nyskiego bądź oleskiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z KFS. Więcej szczegółów pod poniższymi linkami:

Nabór Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Nabór Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

Nabór Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Nabór Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor zgodnie z Ustawą o BIG* prowadzi Rejestr Dłużników, służący do zbierania informacji o zaległym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny BIG na rynku umożliwia dostęp do części danych o kredytach z bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi podstawę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Średnio co 1,5  sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu. W 2019 roku BIG InfoMonitor udostępnił ponad 25,1 mln raportów i już  13,6 mln w bieżącym roku. Na koniec sierpnia w bazie BIG InfoMonitor znajdowało się prawie 88 mln informacji gospodarczych o opóźnianych i terminowych płatnościach osób i firm.

Na koniec czerwca przeterminowane zobowiązania pozakredytowe i kredytowe firm widoczne w BIG InfoMonitor oraz w BIK przekroczyły 34 mld zł.

BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów. Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo tylko wtedy, gdy nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.

*Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (2019 poz. 681 ze zm).

Wsparcie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla firm w czasach Covid-19

Bezpłatna pomoc prawna, bezzwrotne granty na kapitał obrotowy oraz promocja i informacja dotycząca dostępnych dla firm form pomocy w czasach Covid-19 – takie wsparcie uruchomiło dla przedsiębiorców w czasie pandemii podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

OCRG dofinansowało w sumie 359 umów dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej na kwotę ponad 345,8 tys. zł. W ramach grantów do 18 września br. wypłacono też 12 959 594,83 tys. zł. bezzwrotnej pomocy dla 270 firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w czasie pandemii i utraciły płynność finansową bądź odnotowały nagły niedobór finansowy. Poza tym OCRG od 20 kwietnia br. informowało przedsiębiorców z województwa opolskiego o wszelkich możliwych formach wsparcia wdrożonych w czasach pandemii. Informacja ta była przekazywana telefonicznie, mailowo oraz poprzez stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl. Dotyczyła m.in. pożyczek płynnościowych udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju i Fundację Rozwoju Śląska; pożyczek czy dofinansowania z PUP; wsparcia na ochronę miejsc pracy z WUP czy różnych form wsparcia dostępnych w ZUS.

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy wskazuje, że w ponad połowie firm z sektora prywatnego ogólna kondycja oraz popyt na towary i usługi spadł w porównaniu do okresu sprzed epidemii. Natomiast w około ¼ firm spadło zatrudnienie a pensje pracowników uległy zmniejszeniu.

Źródło: Pracownia Badań Społecznych „Sondaż”, na zlecenie WUP w Opolu