Loading color scheme

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor zgodnie z Ustawą o BIG* prowadzi Rejestr Dłużników, służący do zbierania informacji o zaległym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny BIG na rynku umożliwia dostęp do części danych o kredytach z bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi podstawę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Średnio co 1,5  sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu. W 2019 roku BIG InfoMonitor udostępnił ponad 25,1 mln raportów i już  13,6 mln w bieżącym roku. Na koniec sierpnia w bazie BIG InfoMonitor znajdowało się prawie 88 mln informacji gospodarczych o opóźnianych i terminowych płatnościach osób i firm.

Na koniec czerwca przeterminowane zobowiązania pozakredytowe i kredytowe firm widoczne w BIG InfoMonitor oraz w BIK przekroczyły 34 mld zł.

BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów. Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo tylko wtedy, gdy nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.

*Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (2019 poz. 681 ze zm).

Wsparcie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla firm w czasach Covid-19

Bezpłatna pomoc prawna, bezzwrotne granty na kapitał obrotowy oraz promocja i informacja dotycząca dostępnych dla firm form pomocy w czasach Covid-19 – takie wsparcie uruchomiło dla przedsiębiorców w czasie pandemii podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

OCRG dofinansowało w sumie 359 umów dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej na kwotę ponad 345,8 tys. zł. W ramach grantów do 18 września br. wypłacono też 12 959 594,83 tys. zł. bezzwrotnej pomocy dla 270 firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w czasie pandemii i utraciły płynność finansową bądź odnotowały nagły niedobór finansowy. Poza tym OCRG od 20 kwietnia br. informowało przedsiębiorców z województwa opolskiego o wszelkich możliwych formach wsparcia wdrożonych w czasach pandemii. Informacja ta była przekazywana telefonicznie, mailowo oraz poprzez stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl. Dotyczyła m.in. pożyczek płynnościowych udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju i Fundację Rozwoju Śląska; pożyczek czy dofinansowania z PUP; wsparcia na ochronę miejsc pracy z WUP czy różnych form wsparcia dostępnych w ZUS.

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy

Regionalne badanie poświęcone wpływowi epidemii Covid19 na regionalny rynek pracy wskazuje, że w ponad połowie firm z sektora prywatnego ogólna kondycja oraz popyt na towary i usługi spadł w porównaniu do okresu sprzed epidemii. Natomiast w około ¼ firm spadło zatrudnienie a pensje pracowników uległy zmniejszeniu.

Źródło: Pracownia Badań Społecznych „Sondaż”, na zlecenie WUP w Opolu

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową

Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii Covid-19 w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Opolskim Oddziale ZUS do 2 września 2020 zrealizowaliśmy m.in.:

• prawie 100 tys. wniosków RDZ o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych, na łączną kwotę ponad 260 mln. zł umorzonych należności,

• prawie 50 tys. wniosków RSP-C i RSP-CK o świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz RSP-D i RSP-DK  o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na łączną kwotę prawie  95 mln. zł,

• ponad 4 tys. wniosków RDU o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek,

• prawie 5 tys. wniosków EDS o wypłatę dodatku solidarnościowego na łączną kwotę prawie 7 mln. zł.

 

Mariola Chmielewska
Zastępca Dyrektora Opolskiego Oddziału ZUS

Konferencja ONLINE już 21 września 2020

Już wkrótce, 21 września 2020 o godzinie 11.00, spotkamy się na konferencji Nowe wyzwania – rynek pracy w czasie zagrożenia epidemicznego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu oraz w Internecie. Będzie to spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Opolskiej oraz Opolskim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydarzenie to oparte jest na wynikach regionalnego badania  pokazującego wpływ epidemii Covid-19 na opolski rynek pracy. Rozmawialiśmy w sumie z 894 przedstawicielami lub właścicielami firm z sektora prywatnego, reprezentującymi różne branże i wielkość zatrudnienia. Nasi respondenci opowiedzieli o tym, z jakimi trudnościami spotkali się w trakcie lockdownu oraz jak oceniają wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dowiedzieliśmy się również, jak nowe warunki wpłynęły na organizację pracy. Dzięki temu wiemy, co pracodawcy sądzą o pracy zdalnej i jakie mają w związku z tym plany. Ponieważ dla polskiej i opolskiej gospodarki ważne jest zatrudnienie cudzoziemców, ustaliliśmy również, jak aktualnie przedsiębiorstwa podchodzą do zatrudnienia np. obywateli Ukrainy.

Konferencja obejmie trzy bloki tematyczne. W pierwszym omówione zostaną bezpośrednie skutki zamrożenia gospodarki. Blok drugi poświęcony będzie ocenie Tarczy Antykryzysowej, w trzecim natomiast zastanowimy się nad skutecznością pracy zdalnej. W ramach każdego bloku przewidziana jest debata z ekspertami, a całość konferencji moderowana będzie przez profesora Witolda Orłowskiego (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), który na zakończenie wygłosi podsumowanie.

Z uwagi na wymogi sanitarne spotkamy się w wąskim gronie, dlatego też wszystkich zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy do oglądania transmisji on-line. W trakcie spotkania nasi eksperci nie tylko omówią wyniki badania oraz skomentują doświadczenia gości. Będą również do dyspozycji w słuchaczy i z przyjemnością odpowiedzą na pytania internautów.